D16_041

(Kartakten inskannad i två delar, på D16_041 finns själva kartbilden,
på D16_042 finns texten. Här redovisas texten på kartbilden, först runtom medsols:
)

Dynghult ägor taga emot
Får-sum ägor emot
Strolången Lacus
Norrby ägor taga emot
Fyllingeskums ägor stöta emot på denne sidan

En stoor måsse med myckin skough
En eke-backe med bergh utj af hårdh wall
dem ...1 grannanes betes hagar
af swede backar godt muhlbete
Ängh af maawall kallas Nyckleängen till heela byn
En eke-backe uti ängen af hård wall

(Åkertegarna:)
jord dung leera
ny åker leer
betes backe
leer-jordh
mull-blandat leera
leer jord
leer jord
leer jordh
stark leera

mull
mullblandat
leera
mullblandat leera
leera
leer jord
leer jord
Höckerums byy
leer jordh
leer
leer jordh
mull jord
leer jord
leer
backe

leer jord
betes backe
leer jord
leer jord
leer
betesbacke
kiärr
Stark lera

Ängh kallas Löötz ängen
af hård och kiärr maa-wall

Dee andra grannas åckerlycka
backe
Angh kallas Lillangen af hårdh och maa-wall
backe af hårdwall

Skogh af gran tall och något börke
godt bete skogh af gran tall
Knechtetorp
Knechtens ängh
Måsse
Ny fälla
måse med godt bete utj
Stoor måse medh tall och biörk skogh
biörk och ahl skough
Äng som är en utjord lyder till Storgården
Dhee andra grannas hagar
Skogz-backe som ligger i denne ängh
hård-wall
Ängh af maa wall sampt något starr, kallas Fällorna
En grääshage som lyder till denne gård af hårdwall

Schala ulnarum
_______________
1) Kartan trasig, text fattas