D16_046

(Baksida till D16_047. Text nere t.h.:)

18.
Norrebro och Stäckeby
i Hammarkindz härad
och Skinberga sochn