D16_048

(Baksidan till D16_049. Text nere t.h.:)

19.
Fullersta i
Hammarkindz härad Skin-
berga sochn.