D16_050

(Baksida till D16_051. Text nere t.h.:)

20.
Wiggeby och Eggeby
Hammarkindz härad
Skinberga sochn