D16_056

(Baksida till D16_057. Text nere t.h.:)

23.
Herre gården
Biörckvyk
Skiärkinds härad
Ryd sochn