D16_058

(Baksida till D16_059. Text nere t.h.:)

24.
Lyckebo
Skiärkindz härad
Ryd sochn