D16_062

(Baksidan till nästa akt, D16_063. Text nere t.h.:)

26.
Ulbersta och
Kårantorp
Skiärkindz härad
och sochn