D16_066

(Baksida till D16_065. Text nere t.h.:)
27.
Till                            }   Konungs gården
Skiärkinds härad      }   Norsholm belägen
                                }    härader samt sochn
                                    Norre delen i Mämms
                                    sochn och ....?

Reviderat 1734 in Julio
och deröfwer observation
författad som fins på sitt behöriga
ställe här wid contoiret i förwar