D16_067

(Baksida till D16_068 och D16_069. Text nere t.h.:)
28.
Byggare Allmenning
Memmings härad
Wånga sochn