D16_068

(Kartakten inskannad i tre delar, D16_067, D16_068 och D16_069.
Hela texten redovisas under D16_069)