D16_070

(Kartakt inskannad i tre delar. Här baksidan, text nere t.h.:)
29.
Grufve Allmennig
Memmings härad
Wånga sochn