D16_073

(Rubrik:)
Geometrisk afrythningh öfwer
Kongzängian Härrebroo med ett torp af ängian
upbrukat, belägin i Memmingz häradh och Borgh sochn, af
mät Anno 1691 aff Anders Nillsson

Numero                                                               Åker            Eng
                                                                     Tunnor Kappar  Lass 
1. J engian hårdhwall                                                                10
2. Maawall                                                                                70

     Eng-wacktare-torpet
3. Ähr siälfwa torpets huustompt.
4. Ähr des östra och wästra lycka af lehra medh något dunghjord
    innehåller å bägge jordemåhnerne                2        19
Helfften af denne engh kommer Himmelsta Lundh till

(Text runtom kartbilden:)
Hageby humpar mötha här
Hageby eng tager här emoot
Herrebro eger stöta här emoot
Giähversta och Schiärlunda egor mötha
Kiämmesta engh möther

odugligh backe
oduglig plaan som ey något höö berges uppå
Herrebroo engh
Berg
Berg
Backe
Lill-brotorpet
Brotorpet

(Text nere i hörnet t.h.:)
30.
Kongsängen Herrebro
Boorg sochn
Memming häradt