D16_075

(Baksida till D16_076. Text nere t.h:
)

31.
Himmelsta Lund
Eneby sochn
Bråbo härad