D17_004 Register 1

G 17
Öster Göthland Västanstång
Lähnet    Härad        Sochnen            Hemmanens namn                             Cartorne
                                                                                                            Numero  folio
            {Lösingh        Dagsbergh        { Beteby                                            1
                                                          { Tångesta                                         1. 2.
                                { Lönsåhs            Hyttringe                                           3
                                {                        { Kongs Norrby /med dess torp/     } 4
                                { Brunneby        { Norr om Mottala åå                      } 
            { Bobergh    {                        { Kongs Norrby                                 51
                                { Skiepsåhs         Kiölbäck                                          6
                                {                        { Råå och                                       } 7
                                { Fornåhs           { Hageby                                        }

                                                         { Odenfors sätegård                             8
           { Gullbergh    Wreeta Closter  { Horns täfra (samt ägor till                 9
Nota Bene                                       { Myra, Wallby, Torpa och Hagåsa)2
    see på andra sjdan                        { Herregården Kongsbro /med torp/2   10
   Gullbergs härad                            
                                { Möhlby          { Ekeberg                                            11
                                {                       { Gåfvarp                                            12   
                                { Wyby                Ulljeberg                                          13
                                {                       { Forsnääs, Leergierde                     } 14
            { Wyfolka    { Harg               { Druustorp samt torpen                   } 
Öster-                     {                        { Hagstugan och Buskeberg2            
götland                    { Tollsta                Bracksta                                           15
                               { Syn                    Hydinge by                                       16

            { Walkebo   { Rappsta              Fårssa                                             17
                                { Wickensta          Sörsta                                              18
     
                                { Landry och }    Rogesta                                             19
                                { Wålsbergh }
                                {                          { Rosskiälla Sätegård                        20
                                {                          { Säby samt äng till                      }   21
                                { Sant Lars          { Stora Ullevi2                             } 
                                {                          { Bärga äng                                      22
                                {                          { Noby                                             23
                                {                        
        { Hanekindz     {                          { Koptorp                                        24
                                { Slaka                { Lilla Åhsby med                        }   25
                                {                          { Ugelorps utjord2                       }      
                                {                          { Miärdevy. Utjord till                      26 
                                {                          { Syltorp och äng till Slaka prästgård2
                                {                          { Halsöga                                        27 
                                {
                                { Skieda              { Forberga samt                                28
                                { Kärna                 äng till Lagerlunda2
                                { se vidare följande sida2
                                {                           { Gullberga                                     29. 32
                                { Kaga                  { Olstorp                                        30
                                {                           { Sätuna by                                    31     
                                   
     
_________________
1) Senare antecknat i marginalen:
    Afskrifves enligt Konglig
    saknas
    brefvet den 10 Septembris 1853
2) Text som lagts till senare