D17_008

(Baksida till D17_009. Text nere t.h.:)
2.
Tångesta
Lysings härad
Dagzberga sochn