D17_010

(Baksida till D17_011. Text nere t.h.:)
3.
Hyttinge
Bobergs härad
Lönsåhs sochn