D17_012

(Kartakt inskannad i fyra delar: D17_012, D17_013, D17_014 och D17_015.
Texten redovisas i sin helhet under D17_014.
Text här nere t.h.:
)

4.
Kongs Norrby
Norr om Motala åå
Bobärgs härad
Brunneby sochn