D17_013

(Kartakt inskannad i fyra delar: D17_012, D17_013, D17_014 och D17_015.
Texten redovisas i sin helhet under D17_014.
Här kan hela rubriken läsas:
)

Geometrisk carta öfwer Kongznårby Kongsgård i Brunneby sochn och Bobärg härad