D17_015

Kartakt inskannad i fyra delar: D17_012, D17_013, D17_014 och D17_015.
Texten redovisas i sin helhet under D17_014.  Rubriken kan läsas under D17_013
.