D17_016

(Baksida till D17_017. Text nere t.h.:)

6.
Kiölbäck
Bobergs härad
Skiepsåhs sochn