D17_018

(Baksida till D17_019. Text nere t.h.:)

7. Råå och
Hageby samt Engbeke
Bobergs härad
Fornåsa sochn