D17_020

(Uppvikt baksida till D17_021. Text nere t.h.:)

Odefors sätegård
Vretha sochn
Gullbergs härad