D17_022

(Baksida till D17_024, som är inskannad i 3 delar. Text nere t.h.:)

9.
Hornstäfva
Gullbergs härad
Wreta Closter sochn