D17_023

(Rubrik till D17_024, som är inskannad i tre delar:)

Geometrisk afrytning öfwer Hornstäfwa uthi Gulbärgz härad och Wreta Klåster sochn