D17_025

(Baksida och rubrik till kartakt D17_026.
Text nere t.h.:
)

11.
Ekeberg
Wyfolka härad
Möhlby sochn

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Ekeberg i Möhlby
socken och Wyfollcka härad