D17_027

(Baksida till D17_028. Text nere t.h.:)

12.
Gåfvarp
Wyfolka härad
Möhlby sochn