D17_028

(Rubrik:)
Geometrisk carta öfwer Gåfårp som är bymåhl med Julpan i Mölby sochn Wyfålka
häradh

Gåfwarp en cronegårdh om 8 stänger, En frelssegård
som cronan nys updragin är om 2 stänger. Julpan
ligger medh desse gårdar uthj tegeskiffte i alla
lägenheeter, och beståhr aff 4 stänger

    Notarum Explicatio   
                                                                    Tunnor Kappar   Höö
                                                                                               Sommarlass
    Special description öfwer gården B af 2 stänger
    för hwilkens skull byhn refwades
1. Norra gerdet sanblandat leera                     -        27 6/7
2. Sanmylla                                                    1        23 2/7
3. Sanjordh                                                    1        21 2/7
4. Södra gerdet sanblandat leera                     -        22 2/7
5. Sanmylla                                                    2        18 3/7
6. Sanjordh                                                    2
B. En seerskilt medh små aspe och
    borkeskogh uthj hårdwals hoo1                    -        -                7
X. Trähs ängen som alla tre går-
    darna äro jntresserad uthj af hårdwall          -        -                3
Y. Hemma i huustompten hårdwall                 -        -                 1
    Humblegårdh                      100 stänger
B. En lyten betes hage med börke,
    och talle skogh till småt uthhuus
    timber. Bete till 2 koor och 1 paar hästar
J. Uthmarken af intet werde hwar-
    till bete, gerdzle eller wedebrand. 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ögebro ägor 
Dimne?? ägor
Solberga ägor
Habtorpes ägor      
Bleckstorps ägor
Hammertorps ägor

Dy ängen
Träs ängen
Ny lycke hage
Linda
Linda
Fogde hagen
Molle hage

Afmätt och fördigat Anno 1692 af Jacob Wernsteen
_____________
1) Fel för höö