D17_031

(Baksida till D17_032. Text nere t.h.:)

14.
Torsnääs,
Leergiärde och
Druustorp
Wyfolka härad
Harg sochn