D17_033

(Baksida till D17_035. Text nere t.h.:)

15.
Bracksta
Wyfolka härad
Tollsta sochn