D17_036

(Baksida till D17_037. Text nere t.h.:)
16.
Hydinge by
Wyfolka härad
Sya sochn