D17_038

(Baksida till D17_039. Text nere t.h.:)

17
Fårssa
Wallkebo härad
Rappsta sochn