D17_041

(Baksida till D17_042. Text nere t.h.:)

18.
Sörsta
Walkebo härad
Wichensta sochn