D17_043

(Baksida till D17_044. Text nere t.h.:)

19.
Rogesta
Hankindz härad
Landry och
Wålsbergs sochn