D17_045

(Baksida till D17_046. Text nere t.h.:)

20.
Ros/en/kulla Säthegård
Hanekindz härad
Sancte Lars sochn