D17_047

(Baksida till D17_048. Text nere t.v.:)

21.
Säby
Hanekinds härad
Sancte Lars sochn