D17_049

(Baksida till D17_050. Text nere t.h.:)

22.
Bärga äng
Hanekindz härad
Sancte Lars sochn