D17_053

(Rubrik:)
Hanekindz häradh och Slaka sochn

            Notarum Explicatio   
Littera Nummer                                        Åker        Höö
                                                            Tunland       Lass
    1. Kopetorp
A.    Trädes giärde                                3 1/8
B.    Sädes giärde                                 2 7/8
        Jordmåhn består aff svart-
        mylla och något sandblan-
        dat med små klapper-
        sten och andra stenröskior
        i åkerna.
C.    Ängen  mycket sidländig
        aff måswalsbotn                            -            13

Ingen skoug hvarken til giärdzel
eller wedh ringa muhl-
bete alenast omkringh
åkeren på den ena sidan.
Ähr beläget inom fredzmihlen

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Miehlwy ägor stötha här intill
Boorp ägor
Kåhlsta ägor gräntsa här emoth

Muhl bete
Koptorp
Knecht stuga
Biörk skoug

Scala Ulnarum
Erich Nerbelius junior

(Senare text i nedre marginalen:)
Koptorp 24
Slaka sochn
Hanekinds härad