D17_056

(Baksida till D17_057. Text nere t.h.:)

26.
Miärwy
Hanekindz härad
Slaka sochn