D17_058

(Baksida till D17_058. Text nere t.h.:)
Halsöga 27.
Hanekindz härad
Slaka sochn