D17_060

(Baksida till D17_061:)

28.
Torberga
h
Hanekindz härad
Skieda sochn