D17_062

(Baksida till D17_063. Text nere t.h.:)

29.
Gillberga
Hanekindz härad
Kåga sochn