D17_065

(Rubrik:)
Charta öfwer Olstorp i Kaga sochn och Hanekindz härad

    Notarum Explicatio
Littera                                                                            Sandblanda        Dungiord          Höö
Numero                                                                            öhrjord                                    Sommarlass
                                                                                  Tunnor Cappar Tunnor Cappar    
    Olufsstorp består af 2ne halfwa hemman begge lyka
    stora i byamåhl
A. Åker i Norra gierdet, sandblanda öhrjordh med gruus
    och skiähr under, mycket grundh                                22        -
B. Åker i Wästra gierdeth, sandblanda öhrjord, widh
    becken lytet leerblanda                                              22        -
C. Dungiord                                                                   -         -            3        -

    Ängiarna
D. Ängh i Kyrkieängen af måssig hård- blad- stert-
    tingswalld, med eekar och wydebuskar bewäxt, till                                                            10
E. En beteshaga till bägge gårderna, af magert hårdwalds
    bete för 3 kohr.
F. Noch en dito af hårdwalds bete med eeke- och
    hassell skough uti, muhlbete för 8 kohr, åth hwardera
G. Ett torpp ligger hardt wid byn, H. hafwer åker
    sandblanda öhr                                                        1        14

    Grannarna
1. Pehr Andersson Cronohemman ½, hafwer åker
    i Norra gierdet                                                         11        -
    Åker i Wästra gierdeth                                             11        -            1        16
    Wid torppet sandblanda öhrjord                                -        23
    Höö i Kyrkioängen af måssig hård- blad- och
    sterttingswalld                                                                                               5
J. Een beteshaga af magert hårdwalds bete med eene- och gran-
    buskar uthi, af ringa wärde.
2. { Hans Larsson och } Cronohemman ½ har lyka i åker
    { Bengdt Jonsson    } och ängh med föregående.
K. Een lyten beteshaga af magert hårdwalds bete, och
    några små eenebuskar uthi, af intet stort wärde.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Krookbrennige ägor möta här
Krookbrenninge, Olsstorp, och Kaga
kyrkiobys och Leera uthmarck möter
Leera ägor möta
Kiärorps ägor möta
Gierstorps ägor möta
Medellbrennige ägor möta här

Linda
Linda
Linda
Oduglig backe
Oduglig linda
Trägård
Uthmarck
Linda

Schala ulnarum
Afmätt in Augusty Anno 1692
af Niels Lundberg