D17_067

(Texten till kartan kan läsas på D17_066. Rubrik:)

Hanekindz häradh Kaga sochn och Sätuna by

Gillbärga by ägor möta här till
Kiärr engh af grof starr på dy botten be-
swärligh grääs att sambla då wåta åhr infalla
Dels hårdh-walls engh
Roxen Lacus
Sätuna by
Torpare eller backstufor
½ mihl
Mycket stenigh och skarp muhlbete där uppå
Ingen buske finnes
Torp Rom
Torp
Säby ägor stöta in till
Vthmark mycket skarp
Koo hage efen skarp och ringa muhl-bete
Hård walls engh medellmåttigh bärande
Byens vthmarck
Stora Vllewy ägor möta
gammal häfd

Scala Ullnarum
afsatt Anno 1688. Erich Nerbelius junior