D17_071

(Rubrik:)
Hanekindz häradh, Kiärna sochn, och Währe byy

    Notarum Explicatio
Numero                                                                    Åker        Höö
     Littera                                                                Tunland     Lass
1.     Währe by består af 3ne hemman af hwilka
        sahligHerr Vice Praesidenten wälborne Christian
        Lagerfeltz enkie fruu, fruu Christina
        Hård sig af Konglig Mayestät och cronan ett
        tillbytt, och j wederlag updragit frälsse
        hemman Sätuna j Kaga sochen dito häradh
    A. Det Norra giärdet                                              11 3/4
    B. Det Södra                                                          11 ½
        Åckeren består af sammanblandat
        mylla, och på några ställen dungjordh
        Signum c3
    C. Engen hwilken skarp och mager är, mäste-
        dels släät af hård wall dels måss wald                                   23
    D. Engh af beteshagen uprögdt godh gräswäxt                          6
        Twänne beteshager dher utj finnes godt
        bete sampt tiänligh skough till fångh och wede-
        brandh.
        Humblegårdh om 40 stänger.
   E. Een parck som denne by påståår hafa i forna tyder lydt här till
       men nu af Kiärstorp inkrächtat.

(Högra spalten:)
    Notarum Explicatio
    F. Kyrkio ägor
2. Cappellans gård
3. Klåckare torpet
4. Sållerboo
5. Backestugor
6. Skräddare torpet
7. Knechte torp
8. Ett torp denna gårdh tillhörig

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gerstorp ägor på denne syda hyt
Samma ägor continuera
Tifft byar ägor möta här omkringh
Continuation af samma by-ägor och föllia här neder in till
Jägare parckar
Tifft byägor föllia här omkring
Lebärgh sochne marck möter här
Tompta ägor möta

Häst och koohage af godt muhl-
bete sampt giärdzel stöör och wedebrandh
des engh
Knecht torp
Torp
Dhe twänne andra gårdars betes hagar
Tiänlig marck till bethe på steenbackar
Engh dels hårdwall dels måsswalds botten mycket skarp och af lyten gräswäxt
Lindor eller betes mark medh små ehne buskar bewuxen
Vähre
Måss walls engh
bewuxen medh små buskar
Vth-mark medh små ene buskar
Steen backa
tiänligh marck att uprödias
Swed landh
Torp
Kiärna kyrkia
Dhe twänne gårdars betes-hagar
Engh af hård wall denne gård Numero enskylt till hörigh
Odugeligh dy måssa med små tall bewuxen
Medellmåttigh godh betes hage där uti finnes nödtorfftigh fångh och weede brandh

Scala Ulnarum
Afsat Anno 1688
Erich Nerbelius Junior