D17_072

(Baksida till D17-073. Text nere t.h.:)

35.
Styfvinge och
Ebbetorp
Hanekindz härad
Wist sockn