D17_074

(Baksida till D17_075. Text nere t.v:)

34.
Gunnarsbo
Hanekindz härad
Wist sochn