D17_075

(Rubrik:)
Hanekindz häradh Wist sochn

        Explicatio Notarum
Littera                                             Åker        Höö
    Numero                                    Tunelandh  Lass
    1. Gunnarsboo
A.     Det ena åhret                           3 ½
B.     Det andra                                4 ½
    Åkeren uti giärdet Littera A.
    ähr mechta stenig doch
    god svart mylla med
    groff sandbeblandat
    Ängen /af ---wals---/ i tryskiffte med
    gården Dahlhult hwil-
    ken hafwer 6 stänger och denne
    10 stänger, beräcknat                                18
    Nödtorfftigh skoug och
    ringa muhlbete
C. Dahlhultz tryskiffte

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Torpeby ägor på denna sidan
Kungzhälla-hofs ägor gränsa
Marcks-torp ägor mötha
Sehbyhoffs och Dahlhultz byägor stötha här till

Råstenar
Dels dugelig mark till swedie aff biörk tall och alderskoug
på morass och stora stenbergh bewuxen
Engh
Betes hage
Hard wals engh
Gunnarsboo
Råstenar
Råstenar

Scala ulnarum
1687 Erich Nerbelius Junior