D17_077

(Baksida till D17_078. Text nere t.h.:)

Sättra 37
Kindz härad
Wåhlnääs sochn