D17_079

(Baksida till D17_080. Text nere t.h.:)

Hugnebo 38
Kindz härad
Wåhlnääs sochn