D17_085

(Baksida till D17_086)

Skiälhamra 41
Kindz härad
Hägersta sochn